Magazine Ode naar Amerika

Een plek zien te veroveren in de grootste en meest concurrerende tijdschriftenmarkt ter wereld. Jurriaan Kamp, oprichter van het blad Ode, gaat een serieuze poging wagen. Vandaag lanceert Kamp vanuit New York zijn blad, dat hij omschrijft als een `opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen'. Een Nederlands tijdschrift op de Amerikaanse markt is een unicum.

Ode werd door Kamp, een oud-NRC-journalist, in 1995 opgericht. Het blad, dat naar nieuwe richtingen probeert te wijzen in onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs, werd een redelijk succes. De oplage ligt nu op een kleine 30.000 stuks. Maar pas in 2002 liet Ode voor het eerst een aardige winst zien, verklaart Kamp, die begin jaren negentig enige landelijke bekendheid kreeg met de denktank `Club van Schier'.

De oprichter – voor meer dan de helft eigenaar van Ode, de rest zit bij vermogende particulieren – zegt dat van begin af aan het de bedoeling is geweest om Ode wereldwijd te verspreiden. Een jaar geleden is Ode, met dezelfde naam, voor het eerst in het Engels verschenen. Via bevriende organisaties, zoals het World Social Forum, is het tijdschrift sindsdien in een groot aantal landen verspreid zoals Zuid-Afrika en Engeland.

Nu lonkt Amerika, zegt Kamp. ,,Dit is een goed moment, gezien de politieke situatie. Veel Amerikanen vragen zich af hoe sinds de oorlog in Irak de buitenwereld tegen Amerika aankijkt. Of zaken anders kunnen. Daar spelen wij op in.'' Bovendien, vertelt Kamp, bestaat er geen directe Amerikaanse concurrent van Ode.

Voor Ode zet Kamp vernieuwende marketing in. Er is een bureau uit Boston ingeschakeld dat een zogeheten `fluistercampagne' opzet door heel Amerika. Daarvoor zijn circa 1.000 mensen gemobiliseerd die in bijvoorbeeld cafés zitten en een Ode lezen en bij mensen die naast hun komen zetten op een vriendelijke manier het blad promoten. Daarnaast is internetmarketing ingezet en ligt het tijdschrift in twee grote boekhandelsketens: Barnes & Noble en Borders. Maar wanneer is Ode in Amerika een succes? ,,Als over vijf jaar de oplage op ruwweg 200.000 ligt, zou dat heel erg mooi zijn.''