Directeur wint strijd om Reesink

Twee van de drie commissarissen van de technische groothandel Reesink stappen op. Het gaat om president-commissaris I. Vos en K. Dorsman. De derde commissaris, H. Bemelmans, blijft aan.

Dat heeft Reesink gisteren nabeurs bekendgemaakt. Met het vertrek van de commissarissen heeft directeur B. ten Doeschate het gevecht om de macht binnen het bedrijf gewonnen.

In een verklaring zegt Reesink dat er al jarenlang ,,spanningen tussen de raad van commissarissen en de directeur'' en ,,verschillen van inzicht'' bestonden over het te voeren beleid. Uiteindelijk bleek er sprake te zijn van ,,onverenigbaarheid van karakters'', aldus Reesink.

Ten Doeschate en de commissarissen waren het onder meer oneens over de huisvesting van het bedrijf. Het huidige, ,,zeer oude'' pand in Zutphen voldoet volgens Ten Doeschate niet meer en er liggen al enkele jaren plannen voor nieuwbouw in Apeldoorn. Het uitblijven van de uitvoering daarvan leidde er volgens het bedrijf toe dat ,,autonome groei werd geblokkeerd''. De onenigheid tussen directeur en commissarissen leidde er volgens Reesink verder toe dat ,,verschillende acquisities niet tot stand kwamen''.

De vertrouwensbreuk leidde er november vorig jaar toe dat de commissarissen Ten Doeschate wilden ontslaan. Ten Doeschate weigerde het verzoek om zelf op te stappen. Hij zou dan een vertrekpremie meekrijgen. Daarop belegden de commissarissen een buitengewone aandeelhoudersvergadering om hem alsnog te kunnen ontslaan.

Een dag na de aankondiging van die aandeelhoudersvergadering maakte het bedrijf echter bekend dat de directeur en de commissarissen hun conflict hadden bijgelegd en dat de raad van commissarissen het voornemen om Ten Doeschate te ontslaan weer introkken, onder meer nadat duidelijk was geworden dat Ten Doeschate grote steun onder het personeel genoot. De buitengewone aandeelhoudersvergadering, waarop de commissarissen het conflict nader zouden toelichten, was daarmee van de baan.

De aandeelhouders van Reesink, waaronder de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Reesink, verlangden echter toch een toelichting op de gang van zaken tussen Ten Doeschote en de commissarissen en wilden daar niet op wachten tot de eerstvolgende reguliere aandeelhoudersvergadering. Reesink heeft daarom gisteren besloten om die toelichting, tegelijk met het bekendmaken van het vertrek van twee van de drie commissarissen, te verschaffen.