Visverbod wegens gif uitgebreid

Rijkswaterstaat heeft het gedeelte van de Noordzee waar voorlopig niet mag worden gevist, uitgebreid. Het betreft de route die de kustvaarder Andinet eind december volgde toen hij containers met vaten giftig arseen pentoxide verloor.

2