Veel opzeggingen door duurdere thuiszorg

Tussen twee- en vierduizend zieken, ouderen en gehandicapten die gebruik maken van de thuiszorg, hebben deze zorg de afgelopen weken opgezegd. De landelijke thuiszorgvereniging LVT meldt dat deze mensen de eigen bijdrage voor deze zorg niet meer kunnen betalen.

In totaal maken jaarlijks 600.000 mensen gebruik van de thuiszorg. Een woordvoerster van de vereniging verwacht dat in de loop van dit jaar meer mensen de hulp zullen opzeggen. ,,In maart komen de eerste rekeningen over dit jaar binnen, dan gaan mensen het echt merken.''

Een aantal klanten dat nu heeft opgezegd, heeft dat ,,in paniek gedaan'', aldus de woordvoerster. ,,Mensen lezen of horen dat het uurtarief verdubbeld zou worden en gaan dan voor zichzelf aan het rekenen en schrikken van de uitkomst.'' Overigens zijn de opzeggers berekend op basis van schattingen; niet alle instellingen hebben meegewerkt aan de steekproef.

Per 1 januari is de eigen bijdrage voor thuiszorg verhoogd. Het is de eerste verhoging sinds jaren. Voor mensen met de laagste inkomens is de bijdrage verdubbeld. De minimum eigen bijdrage per vier weken is verdubbeld van acht naar zestien euro. ,,En het is een progressieve verhoging'', meldt de thuiszorgvereniging. De verhoging is voor mensen met hogere inkomens groter dan voor mensen met lage inkomens.

Per 1 januari is de inkomensschaal op basis waarvan de eigen bijdrage voor thuiszorg wordt berekend veranderd. Bovendien betalen mensen die gebruik maken van thuiszorg nu per periode van vier weken, voorheen betaalden ze per week. De veranderingen zijn het gevolg van de bezuinigingen van het kabinet.

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid bepaalde dat een deel van de thuiszorg werd geschrapt uit de vergoedingenlijst van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), daarbij gaat het voornamelijk om hulpmiddelen. Volgens directeur B. van den Dungen van de landelijke thuiszorgvereniging staat met de bezuinigingen de werkgelegenheid van tienduizenden medewerkers in de thuiszorg op het spel. De keuzes van het kabinet zijn kortzichtig en getuigen van weinig visie, meent hij.