Van der Wouw

In de rubriek Wie is waar (31 december, pagina 16) staat de naam van Gos Hein van der Wouw per abuis gespeld als Van der Wow.