Ter Horst laakt vriendjespolitiek

De Nijmeegse burgemeester G. ter Horst heeft zich in haar nieuwjaarstoespraak beklaagd over vriendjespolitiek van Nijmeegse ambtenaren. Er zijn ambtenaren die volgens Ter Horst bij de handhaving van regels en het verlenen van vergunningen bekenden of relaties bevoordelen. ,,Wat mij is opgevallen is dat het algemeen belang te weinig wordt behartigd ten gunste van de belangen van particuliere clubjes die een goede relatie hebben met ambtenaren of bestuurders'', aldus Ter Horst, die sinds bijna drie jaar burgemeester in Nijmegen is.

Volgens Ter Horst is iedereen in Nijmegen het erover eens dat een bon moet worden uitgeschreven voor te hard rijden en dat er bij het ontbreken van een horecavergunning geen alcohol mag worden geschonken. ,,Breekt u mij de bek niet open over de mentaliteit die er breed heerst in deze stad als het over handhaving gaat.''

Die mentaliteit verandert volgens burgemeester Ter Horst zodra het om vrienden of kennissen gaat. ,,Dan is het huis te klein en de druk om een uitzondering te maken groot. En velen kunnen die druk niet weerstaan. Want het is een vriend van je, of van je vrouw, of je kinderen spelen met zijn kinderen of het is een relatie van je, hij verleent jou toch ook zekere diensten enzovoort, enzovoort.''

In Nijmegen zijn onlangs op deze manier vergunningen verleend voor een circus en een oud- en nieuwfeest, ofschoon ze te laat waren aangevraagd. Ter Horst (PvdA) wil dat er voortaan geen uitzonderingen meer worden gemaakt. Het uitbannen van nepotisme noemt zij als een van de voorwaarden, wil ,,deze uithoek van het land serieus worden genomen door de bestuurlijke, financiële en journalistieke top die in de Randstad zetelt.''

Een integriteitsonderzoek onder de ongeveer 2.000 Nijmeegse ambtenaren heeft vorig jaar volgens een woordvoerder van de gemeente Nijmegen ,,geen schokkende zaken'' aan het licht gebracht. Het onderzoek had betrekking op de periode van 1999 tot 2002; er zijn in die tijd negentien disciplinaire maatregelen uitgedeeld. In 2003 is er een berisping uitgedeeld aan ambtenaren die op kosten van een aannemer het voetbalduel Nederland-Oostenrijk hadden bezocht.

Burgemeester Leers van Maastricht uitte eerder deze week in zijn nieuwjaarstoespraak ook kritiek op zijn ambtenaren. Volgens Leers (CDA) stellen veel ambtenaren in Maastricht zich hooghartig op en luisteren ze niet naar wat de burgers willen. Leers reageerde op een onderzoek onder Maastrichtenaren.