`Grote drie' EU willen frequenter vooroverleg

De regeringsleiders van Duitsland en Groot-Brittannië en het Franse staatshoofd zullen elkaar in de toekomst vaker ontmoeten.

Dit heeft een woordvoerder van de Duitse regering gisteren gezegd. Hij zei dat de leiders van de machtigste EU-landen elkaar regelmatiger zullen treffen om Europese aangelegenheden te bespreken, zoals zij dat ook deden aan de vooravond van de jongste Eurotop in Brussel.

In maart komen de Britse premier Tony Blair, de Duitse kanselier Gerhard Schröder en de Franse president Jacques Chirac bijeen ter voorbereiding van de Europese top. Ze hopen de voorstellen te formuleren waarmee de in december misluke onderhandelingen over een grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie kunnen worden vlotgetrokken. Schröder zei onlangs dat hij hoopt dat er in de tweede helft van het jaar, wanneer Nederland roulerend EU-voorzitter is, alsnog overeenstemming kan worden bereikt over zo'n Europese grondwet.

Tijdens dit Nederlandse voorzitterschap komt ook de EU-kandidatuur van Turkije aan de orde. Het land is een beslissing over een concrete datum voor het begin van toetredingsonderhandelingen beloofd. In een vraaggesprek met het Duitse weekblad Der Spiegel zegt Schröder deze week dat Europa ,,de Turken niet mag afwijzen''. Hij breekt een lans voor de inspanningen die premier Erdogan zich getroost om ,,een samenleving op te bouwen die een synthese kan worden tussen islamitische religie en westerse waarden''. Schröder: ,,Als dat zou lukken, zou dat een verbetering van de veiligheid voor Europa zijn, die we niet hoog genoeg kunnen schatten''.