Golfbanen tegen broeikaseffect

Japan wil het groen van golfbanen, parken, paleistuinen en de bomen rondom monumenten gaan meetellen om te voldoen aan de criteria van het Kyoto-protocol over het terugdringen van broeikasgassen, zoals kooldioxide.

Volgens het protocol moet Japan de uitstoot van kooldioxide tussen 2008 en 2012 met 6 procent hebben verminderd ten opzichte van ijkjaar 1990. Dat mag ondermeer door rekening te houden met het absorberend vermogen van bossen en ander groen, zogeheten `sinks', maar alleen als kan worden aangetoond dat het sinds 1990 goed is onderhouden.

Japan was van plan meer dan de helft (3,9 procentpunten) van het totaal via `sinks' binnen te halen. Het land bestaat voor tweederde uit bossen, 25 miljoen hectare. Dus heeft de regering zich rijk gerekend. Maar om de eigen doelstelling te halen blijkt dat ten minste 70 procent van de bossen goed onderhouden moet zijn.

Vooral door de achteruitgang van de bosbouw, die een ook conserverende functie had, zijn de bossen minder goed onderhouden dan de regering had gedacht. Het ministerie van Landbouw heeft berekend dat de `sinks' daardoor niet meer dan 2,9 procentpunten van de totale kooldioxide uitstoot kunnen opnemen.

Het ministerie van Milieu probeert nu alle kleine beetjes groen die wel goed zijn onderhouden bijeen te schrapen in de hoop toch de doelstelling te halen. Zelfs particuliere tuinen zouden daarbij mee kunnen tellen.

Het ministerie erkent dat waarschijnlijk het vooral een symbolische waarde heeft. ,,Het zou een inspiratie kunnen zijn voor burgers om het broeikaseffect te bestrijden'', aldus een woordvoerder van het ministerie.