Geen vis uit deel Noordzee

Rijkswaterstaat heeft het gedeelte van de Noordzee waar voorlopig niet mag worden gevist uitgebreid. Het betreft de route die de kustvaarder Andinet in de laatste week van december volgde toen het schip containers met vaten giftig arseenpentoxide verloor. Het besluit is genomen in samenspraak met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

Met deze maatregel hoopt Rijkswaterstaat te voorkomen dat vissers een of meer gifvaten in hun netten naar boven halen. Volgens Rijkswaterstaat was het nodig om een groter oppervlak tot verboden gebied te verklaren omdat de kapitein van de Andinet terugkwam op zijn eerdere verklaring dat de 63 `losse' vaten tegelijk van boord waren geslagen met de drie containers die tijdens de storm in de zee ten noorden van Texel belandden. Gisteren zei de kapitein dat hij daar eigenlijk niet zeker over was.

De milieuorganisatie Greenpeace is tevreden dat de Duitse autoriteiten het onder Ethiopische vlag varende schip inmiddels aan de ketting hebben gelegd in Bremerhaven. Volgens Greenpeace is ook nog 5.000 liter van het sterke gif in zee gestroomd. De stof vernietigt alle leven in de directe omgeving. In een brief aan de voor het Noordzeegebied verantwoordelijke officier van justitie vraagt Greenpeace om een onderzoek ,,wegens nalatigheid van zowel de eigenaars van de lading als van het schip''. Op grond van informatie van deskundigen concludeert Greenpeace dat containers bij windkracht 10 niet van boord mogen raken.

Rijkswaterstaat voerde vanmorgen overleg met de verzekeringsmaatschappijen over inschakeling van mijnenjagers van de Marine in Den Helder bij het zoeken naar de verloren containers.