Gebruik hypotheekgarantie in 2003 sterk toegenomen

Nederlandse woningbezitters hebben vorig jaar ruim twee keer zoveel aanspraak moeten maken op een hypotheekgarantie als een jaar eerder. In 2003 moest het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) 178 keer bijpassen, tegen 80 keer in 2002.

Dat heeft het Waarborgfonds gisteren bekendgemaakt. Het WEW verstrekt de Nationale Hypotheekgarantie, een garantie op hypothecaire leningen die kan worden aangeschaft voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Wanneer een woning onverhoopt moet worden verkocht en de opbrengst lager is dan de nog lopende hypotheekschuld, betaalt het Waarborgfonds de restschuld aan de hypotheekverstrekker.

,,De verklaring voor de toename van het aantal verliesgevallen kan zijn dat de huizenprijzen niet meer zo hard stijgen'', zegt de woordvoerder van het Waarborgfonds. Het overgrote deel van de huizenbezitters die in 2003 aanspraak hebben moeten maken op de garantie kochten hun huis in de laatste twee jaar. Eerder stegen de huizenprijzen zo hard dat zelfs bij betaalproblemen zowel de koopsom als de bijkomende kosten uit de gedwongen verkoop betaald konden worden. In 2003 was dat niet langer het geval. Gemiddeld moest het Waarborgfonds per geval 27.000 euro bijleggen.

Vorige maand bleek al uit Kadaster-cijfers dat een groeiend aantal huizenbezitters moeite heeft de kosten van de woning op te brengen. Het aantal gedwongen verkopen is tussen januari en oktober 2003 vergeleken met een jaar eerder met 39 procent toegenomen tot 747 gevallen.

Circa 475.000 Nederlandse woningbezitters hebben een hypotheekgarantie. Wanneer de woning niet meer dan 230.000 euro kost, kan een garantie worden afgesloten. Deze kost eenmalig 0,3 procent van het geleende bedrag. Hypotheekverstrekkers geven kortingen op hypotheken met een garantie die kan oplopen tot een rentevoordeel van 0,5 procent.

In 2002 was het aantal afgesloten hypotheekgaranties 51.590, vorig jaar liep dat op tot 70.212. Volgens het Waarborgfonds komt dat doordat de voorwaarden zijn vereenvoudigd. Ook het aantal woningbezitters met betalingsachterstanden is gegroeid. In 2002 hadden 956 woningbezitters een achterstand van ten minste vier maanden, in 2003 waren dat er 1.246.

Het Waarborgfonds is een stichting met commissarissen afkomstig van het ministerie van VROM, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Vereniging van Banken en Vereniging Eigen Huis.

www.nrc.nl: : Dossier woningmarkt