FNV somber over `sociale kaalslag'

FNV-voorzitter Lodewijk de Waal is pessimistisch over de houdbaarheid van het Najaarsakkoord van kabinet en sociale partners. De bevriezing van de lonen staat volgens De Waal op losse schroeven.

Dat zei hij gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak in Amsterdam. De Waal verwees daarbij naar het kabinet dat volgens hem ,,op nieuwe fronten het offensief voor een sociale kaalslag'' heeft geopend.

,,Of ons akkoord de komende maanden overleeft? De tijd zal het leren'', zei De Waal. ,,Mijn achterdocht naar de betrouwbaarheid van dit kabinet groeit als ik de uitlatingen van De Geus over de WAO hoor. Als ik de VVD en Brinkhorst hoor over de WW.'' Minister van Sociale Zaken De Geus werkt aan een nieuw WAO-stelsel, waarbij hij de markt voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten wil overlaten aan de verzekeraars. De VVD en minister van Economische Zaken Brinkhorst willen de discussie openen over inperking van de werkloosheidsuitkering.

Onderdeel van het Najaarsakkoord was juist dat er over ingrepen in de WW en WAO opnieuw zou worden onderhandeld. ,,Wij zijn niet bereid het draagvlak te vormen voor een onveranderd slecht kabinetsbeleid'', zei De Waal. ,,Als er geen wezenlijke veranderingen komen in de komende maanden, zal blijken dat het akkoord een historische vergissing van dit kabinet was, omdat het de verhoudingen in Nederland definitief met zijn onbetrouwbaarheid heeft verpest. Ik hoop het niet, maar vrees het ergste.'' Als het vertrouwen niet wordt hersteld, acht de vakcentrale zich niet gehouden aan de afspraak om de loonontwikkeling in 2005 tot nul te reduceren.

De Waal noemde het Najaarsakkoord een wapenstilstand. Hij hekelde de volgens hem ,,hondsbrutale'' uitspraak van Kamerlid Gerda Verburg (CDA) dat het Najaarsakkoord een bewijs van draagvlak voor het kabinetsbeleid is.

Vice-voorzitter van de FNV Kitty Roozemond presenteerde na de toespraak van De Waal een onderzoek naar de opvattingen van jonge werknemers (20-35 jaar) over de kabinetsplannen voor een zogenoemde levensloopregeling. Slechts 5 procent van de 1.300 geënquêteerden bleek op de hoogte van deze plannen, die onder meer een verlofspaarregeling omvatten. Veel van de ondervraagden wisten niet wat de term levensloop inhield.