Bezittingen kerk

Met verbazing las ik het bericht dat gemeenten van de Nederlandse Hervormde Kerk naar de rechter stappen met de vraag of zij, wanneer zij niet mee overgaan in het groter geheel van de landelijke kerkfusie, hun lokale bezittingen mogen behouden (NRC Handelsblad, 31 december).

Wanneer de rechter nu besluit dat de nieuwe `protestantse kerk' niet zomaar alle goederen in de fusie mag meenemen, betekent dit dan dat de rooms-katholieke kerk al haar spullen (kerken, pastoriën en landerijen) welke men bij de oprichting van de kerk van Luther en Calvijn heeft meegenomen, weer terug kan krijgen?