Assad: Syrië heeft op chemische wapens recht

Syrië heeft het recht chemische en biologische wapens te verwerven om zich te verdedigen. Dat heeft de Syrische presidnet, Bashar al-Assad, verklaard in een vraaggesprek dat vandaag in de Britse Daily Telegraph is gepubliceerd.

Assad zei niet met zoveel woorden dat Syrië massavernietigingswapens bezit. Maar hij ontkende het ook niet en hij verwierp de herhaalde oproepen van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië om het voorbeeld van Libië te volgen en van deze wapens afstand te doen. In plaats daarvan riep hij de internationale gemeenschap op het Syrische voorstel van vorig jaar te steunen tot verwijdering van massavernietigingswapens uit het hele Midden-Oosten, inclusief de nucleaire wapens die Israël wordt geacht te bezitten. ,,Tenzij dit van toepassing is op alle landen, verspillen we onze tijd'', zei Assad tegen de Daily Telegraph. Algemeen wordt aangenomen dat Syrië grote hoeveelheden chemische wapens bezit. Volgens een CIA-rapport ,,is het hoogst waarschijnlijk'' dat het ook bezig is om biologische wapens te ontwikkelen.

Assad wees op de Israëlische luchtaanval van vorig jaar op vermeende Palestijnse uitvalsbases in Syrië en op de bezetting van de Hoogvlakte van Golan als bewijs dat Syrië een afschrikkingsmacht nodig heeft. ,,Het is logisch dat we uitkijken naar middelen om ons te verdedigen. Het is niet moeilijk om de meeste van deze [massavernietigings]wapens ergens in de wereld te krijgen, en ze kunnen op elk moment worden aangeschaft.''

Syrië is na de omverwerping van het regime van de Iraakse leider Saddam Hussein, de Iraanse aanvaarding van extra-inspectie van zijn nucleaire installaties en de Libische ommezwaai op dit terrein een van de belangrijkste doelwitten geworden van Amerikaanse en Britse druk. ,,Het kan langs diplomatieke weg worden opgelost'', zei de Britse premier Blair zondag nog, ,,maar het moet worden aangepakt''. Het eerste bezoek dat een Syrische president aan Turkije brengt waarvoor Assad vanochtend in Ankara arriveerde, is onder andere bedoeld om enige internationale steun in deze benarde positie te vinden.

Hoewel Libië publiekelijk heeft beloofd om zijn massavernietigingswapens te schrappen, blijven de Amerikaanse sancties tegen dit land van kracht. President Bush liet gisteren weten dat de Libië eerst concrete, verifieerbare stappen stappen moet zetten voor de VS een tegengebaar zullen maken. De VS hebben in 1986 Libische bank- en andere tegoeden bevroren en Amerikaanse (olie)bedrijven mogen niet in Libië actief zijn. Het Witte Huis voegde er wel aan toe dat Bush de bevoegdheid heeft om de sancties op elk geacht moment aan te passen.