AFM onderzoekt Nederlandse dochters Parmalat

De financiële toezichthouder AFM is een onderzoek begonnen naar de vier Nederlandse dochterondernemingen van Parmalat in Nederland. De Autoriteit Financiële Markten verzamelt momenteel feiten over de in Rotterdam ingeschreven dochters die onder meer voor de financiering van het Italiaanse zuivelbedrijf zorgden.

Pagina 13