`Samenwerken in horeca nodig'

Horecabedrijven moeten meer samenwerken om het hoofd boven water te houden volgens W. Waninge van het bedrijfschap Horeca en Catering. De laatste jaren is er duidelijk een trend van schaalvergroting in de horeca te zien. Om te overleven kopen kleine ondernemers vaker gezamenlijk producten in, boeken tezamen een artiest voor hun podia en stemmen hun marketing op elkaar af. De jaarlijkse vakbeurs Horecava is vandaag geopend in de Amsterdamse Rai.