`Nieuwe ronde over grondwet is kansrijk'

Europees Commissaris Frits Bolkestein verwacht dat het overleg tussen de lidstaten van de Europese Unie alsnog een grondwettelijk verdrag op kan leveren.

Het overleg mislukte vorige maand door onenigheid over de toekomstige machtsverdeling in de Unie.

Bolkestein zei dit vanmorgen in een vraaggesprek met het Radio 1-journaal. Hij zei te hopen dat ,,de adempauze'' wordt gebruikt om over een beter verdrag na te denken. ,,De geesten hebben soms tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie'', aldus Bolkestein die zijn hoop vestigde op de constructieve ,,groepsdynamiek''.

De voorstellen die op tafel lagen konden de goedkeuring van de Nederlandse Eurocommissaris niet wegdragen. De kans dat de lidstaten in de toekomst het recht zouden verspelen om allemaal een stemhebbende Eurocommissaris voor te dragen, zint hem niet, zo herhaalde Bolkestein. Hij verschilt hierin van mening met de Nederlandse regering, die voorstander is van verkleining van de Commissie, waarbij niet elke lidstaat steeds de mogelijkheid houdt een volwaardig lid van de Europese Commissie voor te dragen. Dat zou volgens Bolkestein ,,schadelijk'' voor Nederland zijn. De effectiviteit van de Commissie hangt volgens hem niet af van haar omvang, maar veeleer van de inzet en de persoonlijkheid van de Commissarissen.

Bolkestein keerde zich opnieuw tegen het voorstel om voor de Europese Raad van regeringsleiders een vaste voorzitter te benoemen (voor de duur van 2,5 jaar, met de mogelijkheid van een herbenoeming). Zodra je dat doet, maak je er een aparte instelling van en dat betekent volgens Bolkestein ,,bureaucratie en een magneetpunt van machtsconcentratie'' die de positie en de rol van de Europese Commissie zal ondermijnen. ,,Voor een land als Nederland is dat niet verstandig.''

Bolkestein (70) stelt zich kandidaat voor een post in de nieuwe Europese Commissie die gevormd moet worden na de verkiezingen voor het Europees Parlement (in Nederland op 10 juni). De nieuwe Commissie treedt op 1 november aan, halverwege het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Bij de formatie van het tweede kabinet-Balkenende vorig jaar werd al afgesproken dat Nederland Bolkestein opnieuw zou voordragen als hij zou willen blijven.