Geval van sars in China nu bevestigd

China heeft een nieuw geval van sars. Dat heeft zowel het Chinese ministerie van Volksgezondheid als de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vandaag bevestigd. Het gaat om een 32-jarige Chinese televisieproducent die op 20 december vorig jaar werd opgenomen met ziekteverschijnselen.

De tests die sindsdien zijn uitgevoerd, leverden aanvankelijk tegenstrijdige resultaten op. Daarop gaf China toestemming aan de WHO om ook tests te laten verrichten in aan de WHO gerelateerde ziekenhuizen in Hongkong. Daar is eerder dit jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaken van sars. Via die tests is nu vast komen te staan dat het inderdaad om sars gaat, zij het mogelijk om een gemuteerde vorm van het virus. ,,Het is zeker een coronavirus, maar het is van een andere soort dan het virus van vorig jaar'', zo verklaarde Chen Qiuxia van het Kantonese Centrum voor Ziektenbestrijding gisteren tegenover het Britse persbureau Reuters. ,,Onze genetische tests hebben het verschil aangetoond.''

Het is voor het eerst sinds de WHO de wereld deze zomer sars-vrij verklaarde dat de ziekte opduikt zonder dat er sprake is van een besmetting in een laboratorium. Ook op de Filippijnen wordt melding gemaakt van een waarschijnlijk geval van sars. Het gaat om een vrouw die eerder in Hongkong verbleef. Haar definitieve testresultaten worden later deze week verwacht.

Het bij de man aangetroffen virus vertoont volgens onderzoekers van de Universiteit van Hongkong overeenkomsten met het virus zoals dat bij civetkatten is aangetroffen. Civetkatten zijn fret-achtige knaagdieren met een lange staart die vooral in Zuid-China gelden als een delicatesse. De provinciale overheden hebben vandaag besloten om alle civetkatten in de provincie af te maken. Het gaat daarbij om zo'n tienduizend dieren. Ook alle markten die handelen in wilde dieren worden gesloten, om zo te trachten een nieuwe sarsepidemie te voorkomen. Naast wilde dieren zullen ook ratten en kakkerlakken worden aangepakt. ,,We gaan een vaderlandslievende gezondheidscampagne beginnen om ratten en kakkerlakken te doden, zodat het overal grondig schoon is voor het Chinese Nieuwjaar'', zo meldde Feng Lixiang van het Kantonese Bureau voor Volksgezondheid vandaag. Het Chinese nieuwjaar valt dit jaar op 22 januari, en is traditioneel een periode waarop er veel wordt gereisd, waardoor de kans op verspreiding van de ziekte toeneemt.

Persvoorlichter Roy Wadia van de Wereldgezondsheidsorganisatie verklaarde vandaag tegenover deze krant dat de WHO het niet zonder meer verstandig acht om alle civetkatten af te maken: aan het slachten van de dieren zijn de nodige gezondheidsrisico's verbonden, en het staat nog niet vast of de ziekte inderdaad van de civetkat afkomstig is. Ook het sluiten van de markten wordt door de WHO niet zonder meer aanbevolen: daardoor zou de handel in de dieren in de illegaliteit verdwijnen, en daarmee wordt die meteen ook moeilijk controleerbaar.