Fraude loopt gedeeltelijk via Nederland

De Nederlandse dochter Parmalat Finance Corporation heeft nauwe relaties met het op de Kaaiman-eilanden gevestigde Bonlat. Bonlat speelt een belangrijke rol in het financiële schandaal rond Parmalat. Via deze dochtermaatschappij is een groot deel van de verdwenen 8 miljard euro weggesluisd.

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat Parmalat Finance Corporation een overeenkomst heeft met Bonlat die in een winst van 136 miljoen euro voor de in Rotterdam gevestigde dochter resulteerde.

De directie van Parmalat Finance Corporation wordt onder meer gevoerd door Forum Administration, een dochter van het Nederlandse advocatenkantoor Nauta Dutilh. Ook de inmiddels gearresteerde financieel bestuurder van Parmalat, Luciano del Soldato, zit in het bestuur, evenals de Nederlandse bankier E. Logeman en de accountant H. Muurs. Directieleden weigerden eerder commentaar of waren vanochtend onbereikbaar.

Volgens de Italiaanse krant la Repubblica heeft de Nederlandse maatschappij onder meer 1 miljard dollar aan het op de Kaaiman-eilanden gevestigde Bonlat verstrekt.

Naast deze financieringsdochter heeft Parmalat nog drie andere vehikels in Nederland. Uit de balans van de verschillende dochters blijkt dat miljarden euro via Nederland zijn gestroomd. Eind 2002 stond bij Parmalat Finance Corporation voor 4,4 miljard euro aan schulden op de balans. Voor 3,9 miljard gaat het om obligatieleningen. Volgens la Repubblica zou de indruk zijn gewekt dat met dit geld schulden zijn teruggekocht. Later bleek dat niet het geval.

De jaarrekening van Parmalat Finance Corporation en de drie andere dochters zijn in 2002 goedgekeurd door Deloitte, de huisaccountant van Parmalat. Het accountantsbureau Grant Thornton was tot vier jaar geleden de accountant bij het zuivelbedrijf en controleerde nog wel de resultaten van Bonlat. De Amerikaanse en Britse afdelingen van Grant Thornton hebben hun cliënten volgens de Financial Times inmiddels laten weten niet betrokken te zijn geweest bij de fraude. Het is onduidelijk of ook de Nederlandse tak, Arenthals Grant Thornton, de cliënten (vooral midden- en kleinbedrijf) heeft geïnformeerd over Parmalat. De Nederlandse tak verwijst voor commentaar naar de Britse tak. Daar was vanochtend niemand bereikbaar voor commentaar.