Duitsland treedt op tegen zwart werk

Met zwaardere straffen, hogere boetes en scherpere controles wil de Duitse regering optreden tegen zwart werk. Het zwart betalen van een hulp in de huishouding wordt een misdrijf volgens het Duitse wetboek van strafrecht. Nu is het inhuren van zwarte arbeidskrachten voor huishoudelijk werk een overtreding.

Vorig jaar is zwart werk in Duitsland met ongeveer 6 procent toegenomen tot een omvang van naar schatting 370 miljard euro. Duitsland telt ergens tussen de 1,2 en 2,9 miljoen zwarte werksters. Uit enquêtes is gebleken dat de helft van de Duitsers geen enkele moeite heeft met zwart werk.

Om de omvangrijke ontduiking van belastingen en sociale premies tegen te gaan stelt minister van Financiën Hans Eichel (SPD) een offensief voor dat onder meer bestaat uit de oprichting van een nieuwe opsporingsdienst tegen zwart werk. Eichel hoopt dat de nieuwe regels al in juni van kracht worden en rekent nog voor dit jaar met 1 miljard euro extra inkomsten. In het geval van lichte overtredingen voorziet het wetsvoorstel in een geldboete van 1.500 euro. Bij zware overtredingen riskeren werknemer en werkgever een celstraf van maximaal 10 jaar. Dat laatste geldt hoofdzakelijk voor bedrijven die op grote schaal zwartwerkers in dienst hebben.

De bond van belastingbetalers en de oppositie zien niets in de strafrechtelijke vervolging van de zwarte werkster. De belangrijkste bestaansgrond voor de zwarte werkster is volgens de voorzitter van de bond, Karl Heinz Däke, de veel te hoge belasting- en premiedruk. De CDU stelt voor de kosten voor de werkster aftrekbaar te maken van de inkomstenbelasting. Voor Duitse huishoudens bestaat sinds kort een relatief eenvoudige en goedkope manier om de zwarte werkster te witten via een deeltijdbaan met beperkte sociale lasten.