Zuid-Azië wil vrijhandel in eigen regio

Zeven Zuid-Aziatische landen hebben gisteren de procedures afgesproken waaronder zij een vrijhandelszone gaan vormen. Vanaf 2006 kunnen de eerste tariefmuren worden afgebroken.

Dit zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan en de Maldiven gisteren overeengekomen in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Het akkoord werd gesloten in het kader van de voorbereidingen voor de top tussen de staatshoofden en regeringsleiders van de zeven landen. Die ontmoeting begint zondag in Islamabad en duurt tot dinsdag.

De zeven landen zijn goed voor een vijfde van de wereldbevolking en herbergen veel van 's werelds allerarmsten. Het gemiddelde inkomen van de inwoners van de zeven landen bedraagt omgerekend 357 euro per jaar.

,,We moeten ons onderlinge wantrouwen opzij zetten en de motor van economische groei in Zuid-Azië aanzetten om te reizen op de weg naar voorspoed'', zei de Indiase minister van Buitenlandse Zaken Yashwant Sinha.

De vrijhandelsovereenkomst zou de harmonisering van tarieven inhouden, evenals een vrij verkeer van goederen en diensten. Ook de oprichting van een regionale ontwikkelingsbank is een van de mogelijkheden om internationale samenwerking in de regio te vergoten.

Volgens Sinha moet op termijn zelfs gedacht worden aan een Zuid-Azië met één munt, één handelsregime en een vrij verkeer van niet alleen diensten en goederen, maar ook van personen.

Pakistan is het eens met het doel van economische integratie op de langere termijn, maar zei bij monde van een regeringswoordvoerder de nadruk vooraleerst te willen leggen op ,,het oplossen van de problemen die we hebben''.

Een plan voor de zogeheten South East Asian Free Trade Area is de laatste jaren herhaaldelijk uitgesteld als gevolg van periodiek oplopende spanningen tussen India en Pakistan. Ook zijn met name de kleinere van de zeven landen bang om in eerste instantie overspoeld te worden door goedkoop geproduceerde goederen uit India. Met het oog op die zorgen is in het plan een termijn opgenomen van vijf tot tien jaar waarin de invoertarieven van 25 tot 30 procent worden teruggebracht tot tussen 0 en 5 procent.

Westerse waarnemers zeiden dat de directe economische gevolgen van de afspraak een vrijhandelszone te vormen wellicht beperkt zijn, maar dat de overeenkomst van groot belang is voor het verminderen van de politieke spanningen tussen India en Pakistan over de toekomst van Kashmir.