Verscherp en bestraf overtreding visquota

Het hoofdartikel `Vis op het menu' (NRC Handelsblad, 24 december) meldt: ,,De hele visserijsector in de EU is er door jarenlang handjeklap met de Brusselse politici in geslaagd van de Noordzee een knekelplaats-in-wording te maken.''

Er is voor de visserij geen handjeklap of lobbying bij Brusselse politici, die nemen immers alleen besluiten voor Brussel, maar bij de nationale ministers van visserij van de lidstaten die samen, inderdaad meestal in Brussel, in de Raad van ministers van visserij de fundamentele besluiten voor de Europese zeevisserij nemen of niet nemen. Evenmin juist is de mededeling: ,,Het zwakke in Fischlers aanpak is dat hij geen algeheel vangstverbod voor deze vis kabeljauw vaststelt.'' Dat kan hij namelijk niet. Zo'n fundamenteel besluit reserveert de Raad van ministers voor zichzelf en laat hij niet over aan de Commissie.

Wat het toezicht op en de handhaving van visserijwetgeving betreft, is er, afgezien van de financiën, natuurlijk niets dat het Nederlandse voorzitterschap belet om via aanbevelingen aan de Commissie te bevorderen dat dit jaar (2004) doeltreffend verder wordt gewerkt aan intensivering van de controle, met name via Europese inspectie, en ook aan de verscherping van de bestraffing in en door de lidstaten als overtredingen worden vastgesteld.

    • J.C. Kapel