Uitbreiding van Europese Unie is bittere noodzaak 2

In haar artikel over de uitbreiding der Europese Unie maakt Nausicaa Marbe het wel erg bont. Afgaande op de strekking van haar betoog wacht ons na 1 mei 2004 enkel rampspoed en ellende. Niemand zal ontkennen dat de toetreding van tien nieuwe lidstaten voor problemen zal zorgen, maar het is ridicuul al deze landen op één hoop te vegen als zijnde corrupt, antisemitisch en hopeloos gefrustreerd. Helaas duiken ook in West-Europese landen als Italië en Nederland met regelmaat verhalen op over corruptie (bouwfraude), om over het salonfähige antisemitisme maar helemaal te zwijgen.

Er dient zich op 1 mei a.s. een unieke gelegenheid aan om de democratie en vrijemarkteconomie voor eens en altijd te verankeren in heel Europa. Het alternatief is het ontstaan van een verpauperde grijze zone in Oost-Europa, waar populisme en nationalisme welig tieren en waar Rusland vrij spel heeft. Geen weldenkend mens zal een dergelijk scenario toejuichen. Derhalve wordt het tijd dat de Nederlanders, met inbegrip van een aantal Haagse politici dat de verleiding niet kon weerstaan in te springen op de sluimerende angst voor de uitbreiding van de EU, eens een streep zetten onder hun ziekelijke desinteresse voor Oost-Europa.