Toename regelingen door de vogelpest

In het parlementaire jaar 2002-2003 is het aantal ministeriële regelingen ten opzichte van het voorgaande jaar voornamelijk door toedoen van de vogelpest met ongeveer 10 procent gestegen. Het aantal wetten nam daarentegen met ongeveer 28 procent af.

Dat blijkt uit een onderzoek van De Staatscourant. `Meedoen, meer werk, minder regels' is het motto van kabinet-Balkenende II. Ook het eerste kabinet-Balkenende, dat van mei 2002 tot medio vorig jaar aan de macht was, had als doelstelling het aantal regels terug te dringen.

Het aantal ministeriële regelingen in het parlementaire jaar, dat loopt van september 2002 tot en met augustus 2003, is echter gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. In deze periode werden 1.470 regelingen gepubliceerd in De Staatscourant. In het parlementaire jaar 2001-2002 waren dit er 1.339. Premier Balkenende zette als minister van Algemene Zaken het laagste aantal regelingen op zijn naam. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 407 regelingen op zijn naam staan, 133 meer dan in het jaar daarvoor. De vogelpest is de belangrijkste veroorzaker van de sterke groei van het aantal door dat ministerie uitvaardigde regels. In totaal werden 151 regelingen opgesteld om de vogelziekte te bestrijden. Zonder de vogelpest zou het totaal aantal regelingen ongeveer gelijk gebleven zijn.

Het aantal in het Staatsblad gepubliceerde algemene maatregelen van bestuur en wetten nam sterk af. In het parlementaire jaar 2002-2003 werden in totaal 550 van deze maatregelen en wetten gepubliceerd, waarvan minister Donner van Justitie 105 wetten en besluiten voor zijn rekening nam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zorgde voor de publicatie van tien wetten en maatregelen. De Staatscourant schrijft dat de terugval in de hoeveelheid wetgeving ,,waarschijnlijk moet worden gezocht'' in de lange demissionaire periode van het kabinet Balkenende I.