Smient hindert bouwplan

De omstreden bouw van vierhonderd dure koopwoningen in de vogelrijke Bullepolder bij Leeuwarden heeft opnieuw vertraging opgelopen. De rechtbank Leeuwarden bepaalde, na een klacht van Milieudefensie, dat de gemeente ten onrechte geen onderzoek heeft laten doen naar de gevolgen van de bouw voor de smient (`fluiteend').

De rechter heeft het besluit van de gemeente om te beginnen met de bouw van de luxe villawijk bij de finish van de Elfstedentocht daarom geschorst. In het 30 hectare grote weidegebied Bullepolder fourageren duizenden kol- en brandganzen en smienten, die in het nabijgelegen natuurgebied ,,Groote Wielen'' rusten. Hier geldt de zogeheten Europese Habitatrichtlijn geldt.

De gemeente gaat nu een onderzoeksbureau opdracht geven de gedragingen van de smient in beeld te brengen. Binnen enkele maanden worden de uitkomsten in de gemeenteraad besproken. De eendensoort overwintert tussen oktober en maart in ons land.

Een actiecomité van omwonenden in het aangrenzende dorp Lekkum wist samen met Milieudefensie de bouw van de villawijk vijf jaar uit te stellen, door het voeren van juridische procedures. Zij zijn tegen de bouw van de ,,rijkeluiswoningen'' (kosten tussen de 400.000 en 700.000 euro per stuk) in de groene strook aan de Bonkevaart, omdat die het open uitzicht zouden aantasten. Bovendien zou er geen vraag zijn naar dure stadsvilla's.

Woordvoerder Theo van der Molen van Dorpsbelang Lekkum wil ook nader onderzoek naar de gevolgen voor de ganzen in het gebied. ,,De bestuursrechter heeft eerder gezegd dat de vogels wel naar een ander weiland zullen gaan om te fourageren, maar ganzen hebben baat bij rust en willen niet ver vliegen.''

Volgens hem zal Milieudefensie doorprocederen tot de Raad van State, hetgeen betekent dat de bouw met minstens een jaar vertraagd zal worden.

De gemeente Leeuwarden vindt duurdere koopwoningen noodzakelijk. De beter gesitueerden keren de stad nu de rug toe omdat er geen ruime en geschikte kavels te koop zijn. De kosten van het uitstel van de bouw voor de gemeente zijn inmiddels opgelopen tot 700.000 euro.