Nertsenfokkerij gaat gepaard met ernstig dierenleed

Jammer dat het hoofdartikel van 19 december in het kader van de aanpak van illegaal dierenactivisme een onjuist beeld schetst van de situatie waarin landbouwdieren in het algemeen zich bevinden en nertsen in het bijzonder. In het stuk wordt de vraag opgeworpen waarom de nertsenfokkerij nu juist doelwit is, want ,,de nertsen worden `ruimer' gehuisvest dan kippen en varkens''.

Die vergelijking is onverantwoord omdat nertsen in tegenstelling tot kippen en varkens roofdieren zijn. Daarnaast is de nertsenfokkerij gericht op de productie van bont, een luxeproduct waarvan Nederlanders in meerderheid vinden dat je daar geen dieren voor mag laten lijden. Dat de nertsenfokkerij gepaard gaat met ernstig dierenleed, wordt al twintig jaar in tal van wetenschappelijke studies vastgesteld. Onlangs nog in het rapport van het wetenschappelijk veterinaire comité van de Europese Commissie.

In tegenstelling tot wat in het artikel beweerd wordt, bestaat er geen regelgeving voor nertsenfokkerijen. 30 miljoen nertsen leven over de gehele wereld in draadgazenkooitjes van 30cm (b) x 85cm (armlengte fokker) x 30 tot 40cm (h). Deze maten zijn door de fokkers zelf bedacht. De nertsen zitten op elkaar gepropt in hun hokjes en vertonen stress en ernstig afwijkend gedrag. In november zijn er in ons land weer 3 miljoen vergast om te eindigen in bontkleding voor de Amerikaanse en Aziatische consument. De politieke- en persaandacht voor dierenwelzijn en dierenbelangen staat in schril contrast met de enorme aandacht voor een kleine groep wetsovertredende dierenactivisten. Het aanpakken van illegale activiteiten verdient prioriteit, maar het aanpakken van het geweld tegen miljoenen dieren ook.