Luister naar uw partner

Onlangs kreeg ik het aanbod om op papier directeur te worden van een particulier thuiszorgbureau. Daar had ik in eerste instantie wel oren naar, want ik ben al enige tijd afgekeurd en wil weer aan het werk. Ik vertelde dit aan mijn man, met wie ik op huwelijkse voorwaarden ben getrouwd. Die waarschuwde mij voor de gevolgen. Wanneer dat bedrijf failliet gaat, zet ik mijn huis en zijn zaak op het spel. Mijn partner heeft een eigen zaak en ik een eigen huis met hypotheekschuld. Hij meent dat wanneer mijn bedrijf misloopt, hij ook verantwoordelijk gesteld kan worden, terwijl ik denk dat in de huwelijkse voorwaarden is geregeld dat hij gevrijwaard blijft wanneer ik schulden maak. Overigens is de mevrouw die dit voorstel deed met haar ex-collega in een rechtszaak verwikkeld – reden waarom zij een particulier thuiszorgkantoor wil starten met een directeur op papier. Zij zegt dat ik manager word en geen eindverantwoordelijkheid draag, maar wel directeur op papier ben. Wat zijn de risico's? Mijn partner noemt mij een stroman of katvanger die de risico's loopt en vindt dat ik het niet moet doen.

(P. de S.)

Luister naar uw partner. Ik denk dat die mevrouw buiten schot wil of moet blijven en u inderdaad als katvanger wil gebruiken. Het is een bekende constructie. Of een faillissement de zaak van uw man in gevaar brengt, betwijfel ik. Dat moet u nalezen in uw huwelijkse voorwaarden. Los daarvan is een faillissement iets wat u een leven lang blijft achtervolgen. Niet doen dus.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele