Kleine bedrijven betalen veel WAO

Kleine bedrijven zonder werknemers in de WAO betalen te veel premie voor deze verzekering. Volgens de rechter moet de uitvoerder van de WAO, het UWV, de bedrijven minder premie berekenen dan de onderneming met mensen in de WAO. Dat verklaarde een woordvoerder van het UWV gisteren. De rechter vindt namelijk dat de regel die ervoor zorgde dat kleine bedrijven met arbeidsongeschikte werknemers meer premie moesten betalen, verkeerd is afgeschaft.