Ineens duiken er stiefkinderen op

Mijn vader bezat een negende van een erfenis: een paar huizen. Hij had vijf kinderen, dus voor mij eenvijfde van een negende. Mijn beide ouders stierven in 1965. Ik trouwde in 1970 zonder contract of overeenkomst met een vrouw die al twee kinderen had. Ik scheidde tien jaar later in Curaçao. Het scheidingsconvenant heb ik weggegooid, maar er stond absoluut niets in over deze erfenis; nooit aan gedacht. Mijn ex stierf in 1996. Dit jaar kwam de notaris met de vraag wat de naam van de twee ex-stiefkinderen is, omdat de helft van de erfenis aan hen behoort. Is dit correct?

(J. van der W.)

Uw verhaal is wel erg summier. Wanneer u trouwde in gemeenschap van goederen, behoort tijdens de huwelijksjaren de helft van het saldo van uw beider bezittingen en schulden toe aan uw inmiddels overleden ex. Haar kinderen zijn haar wettige erfgenamen. Zo beredeneerd is het correct, hoewel het mogelijk gaat om meer dan die erfenis. Niet slim van u om het convenant weg te gooien, maar misschien ligt het officiële document nog ergens in een archief en kunt u daarmee de notaris op andere gedachten brengen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele