Gandalf moest slag bij Hoornbrug wél winnen 2

Eigenlijk had Gandalf met zijn ruiterij de slag bij de Hoornburg moeten verliezen tegen de met Uruk-hai bewapende lansen, zo betoogt Rinze Benedictus. Peter Jackson doet met zijn verfilming van `The Lord of the Rings', hiermee de krijgsgeschiedenis groot onrecht.

Iedereen die iets weet van het verloop van historische veldslagen beseft echter dat deze niet alleen werden bepaald door tactiek en technologie. In de desbetreffende scène in de film wordt goed uitgebeeld hoe de angst toeslaat bij de legers van Isengard door de gelijktijdige opkomst van een verblindende zon en de donderende, heuvelafwaartse aanval van de gewapende ruiters.

Tolkien beschrijft in het boek waarop de film gebaseerd is de episode aldus: The White Rider was upon them, and the terror of his coming filled the enemy with madness. [...] The Orcs reeled and screamed and cast aside both sword and spear. Like a black smoke driven by a mounting wind they fled. Weg moreel, weg bos van metalen punten zoals Benedictus dat zegt en ook: einde veldslag.

Overigens leidde de opkomst van het gewapende voetvolk aan het eind van de Middeleeuwen niet tot het einde van de eenheden te paard. Tot aan het eind van de 19de eeuw werden kurassiers, dragonders en huzaren effectief ingezet tegen legers te voet. Hierbij speelde de ondersteuning door artillerie of infanterie meestal wel een belangrijke rol.