Gandalf moest slag bij Hoornbrug wél winnen 1

Wetenschapsjournalist Rinze Benedictus merkt in NRC Handelsblad van 29 december op dat Gandalfs ruiterij het had moeten verliezen van de Uruk-hai met hun pieken. Hun superieure techniek heeft immers ook in ons verleden een einde gemaakt aan de dominantie van de zware cavalerie op het slagveld.

Nu is de boodschap van de vorige episode van het drieluik dat scribent bespreekt, juist de hoop dat de goede krachten van de natuur een overwinning kunnen behalen op de duivelse krachten van de techniek, zie de confrontatie tussen de enten en Saruman bij Isengard. Het verloop van de slag om Minas Tirith getuigt dus van begrip van de krijgsgeschiedenis. Tolkien en zijn verfilmers wensten zich alleen niet bij haar uitkomst neer te leggen.

Fijntjes legt Benedictus vervolgens een verband tussen de piekeniersfalanx en de democratie. Ga ik te ver als ik het vermoeden uitspreek dat Tolkiens sympathie inderdaad eerder lag bij aristocratische diversiteit (elfen, trollen, dwergen, orks, mensen, dat is nog eens ongelijkwaardigheid!) dan bij democratische eenvormigheid? In dat geval zouden Tolkien en zijn verfilmers ook in dit opzicht geweten hebben waar ze over spraken. Hun boodschap is Benedictus alleen onwelkom.

    • Pieter Wagenaar