Debat over roken

Rokers waren ordelievende mensen, gewend de wetten te gehoorzamen. De tabaksbestrijding was een koud kunstje. (Willem Frederik Hermans in De laatste roker, 1990)

Het draagvlak voor de nieuwe regels is groot. Niet roken is de norm geworden. (Trudy Prins, directeur van de Stichting volksgezondheid en roken, 27 dec)

Zo'n discussie over wel of niet roken op overdekte perrons, volg ik met verbazing. Over de Tabakswet is duidelijk onvoldoende nagedacht. (Coert van Hasselt, directie British American Tobacco Nederland, 27 dec)

De studio is wat ons betreft geen werkplek (Woordvoeder RTL, 27 dec)

In Amerikaanse rokersbladen wordt regelmatig de stelling verkondigd dat Adolf Hitler zich postuum zou verkneukelen over deze grootscheepse vertrapping van de burgerrechten van de rokers. (Marc Chavannes, correspondentvan NRC Handelsblad in de VS, 27 dec)

Niet in café, restaurant of sportkantine, maar thuis zullen de meeste hartdoden door passief roken blijven vallen. (Freek W.A. Verheugt, cardioloog van het Universitair Medisch Centrum Nijmegen, 30 dec)

Rokers zijn gelukkiger. (Journalist Elma Drayer in Trouw, 2 jan)

Rokers houden ze niet tegen. (Roker Wim in de Volkskrant, 2 jan)

Een vale huid, rimpels, stinkende kleren, dat slaat aan als je twintig bent. (Denise de Ridder, hoogleraar gezondheidspsychologie, 2 jan)

Es wird Zeit für die Zigarette zu gehen (Japke Bouma, 2 jan)