Bach: Cantates vol. 14 (3 cd)

Het is goed om na het `Uren, dagen, maanden jaren vliegen als een schaduw heen' het nieuwe jaar te beginnen met het luisteren naar Bach, de alfa en de omega in de klassieke muziek. Hij vatte in zijn muziek samen wat hem voorafging en hij legde een fundament voor wat na hem zou volgen. Bach was de componist op het punt waar oud en nieuw in elkaar overgaan. Hij was zich zeer bewust van het verschijnsel tijd, van de tijdelijkheid van het aardse leven dat we zullen verlaten, van de oneindigheid van het eeuwige leven in de hemel, als we die zullen binnentreden.

Luister bijvoorbeeld naar de cantate BWV 26: `Ach wie flüchtig, ach wie nichtig.' `Ach wat vluchtig, ach wat nietig/ is het leven van de mens!/ Zoals een nevel snel ontstaat/ en ook weer snel vergaat/ zo is ons leven, zie dat toch.' En hoor toch hoe Bach die tekst laat zingen in vliegende vaart en besef dan ook hoe fantastisch Ton Koopman dat dirigeert op deel 14 van zijn opname van de complete cantates van Bach.

(Antoine Marchand/ Challenge CC 72214)