Auto-industrie optimistisch

De automobielindustrie zal in 2004 hogere winsten behalen dan in het afgelopen jaar. Het zal echter nog tot 2006 duren eer de bedrijfstak er bedrijfseconomisch weer helemaal bovenop is. Dit zeggen 100 topbestuurders van de automobielsector volgens een onderzoek van accountantskantoor KPMG. 53 procent van de ondervraagden denkt dat Amerikaanse autoproducten marktaandeel in zullen leveren, terwijl 80 procent denkt dat Aziatische autoproducenten juist marktaandeel zullen winnen. Vogens KPMG is het optimisme dat uit het onderzoek blijkt `het grootste in jaren'.