`Situatie in Amsterdam West beter'

De situatie in Amsterdam West en Oost gaat ,,de goede kant op''. Dat heeft burgemeester J. Cohen van Amsterdam gisteren gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak.

Amsterdam West en Oost kwamen de afgelopen jaren vaak in het nieuws door met name problemen met allochtone jongeren. Burgemeester Cohen van Amsterdam zei, gisteren in het Concertgebouw, dat hij van stadsdeelsbesturen en schooldirecteuren heeft begrepen dat het steeds beter gaat in deze delen van de hoofdstad. Volgens hem komt dat onder meer doordat ,,een flink deel van de harde kern jeugd van straat is gehaald.''

Cohen ging uitgebreid in op de vraag ,,Hoe te bevorderen dat meer mensen het gevoel hebben: ja, dit is Mijn Amsterdam, dit is de stad waar ik me thuis voel''. Cohen: ,,We voelen onbehagen over de manier waarop we met elkaar omgaan, maar we zijn allergisch voor betutteling. We willen dat er een andere wind gaat waaien, maar gruwen van de spruitjeslucht die het landelijke normen- en waardendebat zo nu en dan omgeeft. We koesteren onze vrijheid, maar houden zelf niet altijd voldoende rekening met de vrijheid van anderen.''

Hij richtte zich ook in zijn toespraak tot de behoeftigen van de stad. Hij zei er begrip voor te hebben dat er in Den Haag bezuinigd moet worden, maar meende dat sommige inwoners van Amsterdam ,,onevenredig zwaar'' worden getroffen. Hij riep ouderen, chronisch zieken en gezinnen die van het minimuminkomen moeten rondkomen, op ,,zo vroeg mogelijk bij de gemeente aan de bel te trekken''. Cohen wees er op dat de gemeenteraad heeft besloten om bovenop het armoedebeleid dat al gevoerd wordt, uit eigen middelen 10 miljoen euro extra uit te trekken.

Burgemeester Wallage van Groningen ging in zijn nieuwsjaarrede in op burgerschapszin. Volgens hem kan dit de politie in zijn taken steunen. Burgers moeten elkaar aanspreken op een nog schonere straat en op het signaleren van onveiligheid, vindt hij. ,,Als burger mag je optreden als je ziet dat groen vernield dreigt te worden. Achterover leunen is verloedering toestaan.''

Wallage prees een aantal bij de nieuwjaarsbijeenkomst aanwezige Groningers die zich inzetten voor de buurt en onderhoud van het groen. ,,Als je de handen uit de mouwen steekt, werkt dat aanstekelijk. Even boodschappen doen voor wie moeilijk ter been is. Een beetje de vrede bewaren als het tussen generaties uit de hand dreigt te lopen. Dat kan door jong én oud.'' Hij noemde burgerschapszin een ,,steuntje in de rug'' voor de stad. ,,Samen sta je gewoon sterker. Groningen is groot genoeg voor grote stadsproblemen, maar klein genoeg om ze nog gezamenlijk te kunnen aanpakken.''