Minister Veerman hervat koopplicht

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit koopt in 2004 weer gronden aan uit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) als boeren deze te koop aanbieden. In 2003 was de koopplicht niet van kracht, omdat de bewindsman overschrijdingen van het beschikbare budget verwachtte. In 2004 en 2005 is er een beperkt budget, terwijl er in 2006 en 2007 weer meer geld is voor de aankoop van natuur. Om de realisatie van de EHS krachtig ter hand te nemen, heeft Veerman met de provincies afspraken gemaakt over voorfinanciering.