`Kabinet heeft geen oog voor drugsverslaafden'

De Amsterdamse hoofdcommissaris van politie, J.Kuiper verwijt het kabinet dat het geen oplossing biedt voor onbehandelbare drugsverslaafden. ,,Als je zo sterk inzet op minder criminaliteit als dit kabinet doet, kun je de verantwoordelijkheid voor de aanpak van deze groep niet alleen maar toebedelen aan politie en justitie.''

Kuiper wees erop dat ,,al meer dan 25 jaar de mogelijkheden van politie en justitie hiervoor ontoereikend zijn''. Naast overlast zijn verslaafden in deze regio verantwoordelijk voor ,,vele tienduizenden criminele feiten per jaar'', ook in 2003. ,,Dat zal, als het kabinet niets doet, ook in 2004 het geval zijn.'' Van de hoofdcommissaris, die dit jaar met pensioen gaat, mag de aanpak van verslaafde veelplegers ,,ook iets anders zijn dan het op medisch voorschrift verstrekken van drugs, als het maar helpt''.

Kuiper zei verder in zijn nieuwjaarstoespraak dat Amsterdam ,,voor het vierde jaar op rij aanmerkelijk veiliger is geworden''. Volgens Kuiper ligt Amsterdam ,,ruimschoots op koers om over drie jaar de grens van 100.000 aangiften te bereiken, een niveau uit de tachtiger jaren''. Het aantal aangiften daalde namelijk met 6,5 procent: in 2002 werden ruim 113.000 aangiften gedaan, in 2003 was dit afgenomen tot 105.750.

Wel zei de hoofdcommissaris dat de liquidaties in het criminele milieu hem ,,irriteren''. ,,We hebben op dit gebied nauwelijks een zaak kunnen oplossen. Wel is het gelukt één dader op te pakken dankzij de oplettendheid van een burger.'' Kuiper ziet de liquidaties als ,,een schoffering van de rechtsstaat'' en belooft dat de politie ,,niet zal ophouden te zoeken naar de daders en de eventuele opdrachtgevers''.

Het afgelopen jaar is het aantal moorden in Amsterdam toegenomen. In 39 zaken werden 43 mensen om het leven gebracht. Ook het aantal aangiften van huiselijk geweld nam in 2003 met 47 procent toe tot 1.660 zaken. Kuiper leest uit die stijging het positieve bericht dat ,,vrouwen meer vertrouwen hebben gekregen in de overheid, te beginnen met de politie die hun zaken serieus neemt''.

Burgemeester J. Cohen zei gisteren in zijn nieuwjaarsrede dat de situatie in Amsterdam-West en -Oost ,,de goede kant op'' gaat. West en Oost kwamen de afgelopen jaren vaak in het nieuws door met name problemen met allochtone jongeren. Cohen zei, in het Concertgebouw, dat hij van stadsdeelbesturen en schooldirecteuren heeft begrepen dat het steeds beter gaat in deze delen van de stad. Dat komt onder meer doordat ,,een flink deel van de hardekernjeugd van straat is gehaald''.

Nieuwjaarsrede: