Hongkong de straat op voor democratie

In Hongkong is op nieuwjaarsdag een grote demonstratie gehouden voor meer democratie in de voormalige Britse kroonkolonie.

Aan de betoging, de grootste sinds een half jaar geleden een half miljoen inwoners van Hongkong de straat op gingen, namen volgens de organisatoren zo'n honderdduizend mensen deel. De politie schatte het aantal deelnemers op minstens 37.000.

De betogers eisten rechtstreekse verkiezing van alle zestig leden van het parlement van Hongkong. Op het moment zijn slechts 24 van de 60 parlementsleden rechtstreeks verkozen, in september wordt dit aantal uitgebreid tot 30 zetels. De andere leden worden gekozen door representanten van bepaalde beroepsgroepen. In de praktijk leidt het systeem ertoe dat er onevenredig veel Peking-gezinde kandidaten in het parlement zitting hebben.

Een andere eis was de rechtstreekse verkiezing van de hoogste leider van Hongkong, de Chief Executive, die nu nog door een Peking-gezinde groep van 800 kiesmannen wordt benoemd.

De organisatie van de demonstratie waarschuwde dat zij opnieuw betogingen zullen organiseren als de impopulaire Chief Executive Tung Chee-hwa bij zijn jaarlijkse beleidstoespraak op 7 januari niet met concrete plannen komt voor de invoering van meer democratie in Hongkong.

Toen Groot-Brittannië de soevereiniteit van Hongkong overdroeg aan China, kwamen beide landen overeen dat de rechtstreekse verkiezing van het gehele parlement op een niet nader bepaalde datum na 2007 mogelijk moest worden. De regering van Tung heeft daar echter weinig haast mee gemaakt. Wel kwam hij met een ontwerp voor een door Peking geëiste wet tegen subversie.

De kans dat Hongkong nu inderdaad zal overgaan tot snelle democratisering wordt overigens niet erg hoog ingeschat, en een via algemene verkiezingen verkozen Chief Executive lijkt onwaarschijnlijk. Daarbij speelt zeker mee dat Peking niet staat te trappelen om een volledige democratie binnen China's landsgrenzen te accepteren.