Brazilië geeft reizigers VS koekje van eigen deeg

Amerikaanse staatsburgers die naar de Braziliaanse metropool São Paulo reizen, worden daar bij hun aankomst digitaal gefotografeerd en er worden hun vingerafdrukken afgenomen. Aldus worden de Amerikaanse bezoekers op dezelfde wijze behandeld als de Brazilianen en andere buitenlanders die naar de Verenigde Staten reizen. Gisteren viel de eerste 230 Amerikanen die behandeling ten deel.

Sinds gisteren worden buitenlanders die naar de Verenigde Staten reizen – met uitzondering van de burgers uit 27 voornamelijk Europese landen voor wie geen visumplicht bestaat – bij hun aankomst op Amerikaans grondgebied gefotografeerd en worden hun vingerafdrukken genomen. De bedoeling is mensen te identificeeren die immigratieregels hebben geschonden, een strafblad hebben of verdacht worden van banden met terroristische organisaties.

Een Braziliaanse overheidsinstantie diende bij de rechtbank van São Paulo een klacht in tegen de Amerikaanse maatregel. Ze kreeg van rechter Julier Sebastião da Silva helemaal gelijk: hij bestempelde de Amerikaanse maatregel als ,,vernederend en absoluut hardvochtig, een bedreiging van de mensenrechten, een schending van de menselijke waardigheid en xenofobisch''. Ze deed hem denken aan ,,de ergste wandaden van de nazi's''.

De rechter vond dat wederkerigheid een voortreffelijk principe is in de internationale betrekkingen en gaf de autoriteiten van São Paulo opdracht de Amerikanen met onmiddellijke ingang met gelijke munt terug te betalen: zij worden nu bij hun aankomst behandeld zoals de Amerikanen de Braziliaanse bezoekers behandelen.

Dat levert extra vertraging en overlast op, op een vliegveld waar het de afgelopen weken voor aankomende reizigers toch al onaangenaam toeven was: om verbeteringen in hun werkomstandigheden af te dwingen voeren de grensbeambten er sinds de week vóór Kerstmis stiptheidsacties uit die resulteren in rijen van honderden meters lang en lange vertragingen.

De opdracht van de rechter kan binnen het Braziliaanse juridische systeem alleen worden aangevochten als kan worden aangetoond dat hij buiten zijn boekje is gegaan. De Amerikanen hebben nog niet gereageerd op het koekje van eigen deeg. Intussen probeert de Braziliaanse regering Washington alsnog te overtuigen van de noodzaak, Braziliaanse bezoekers bij hun aankomst in de VS de controles te besparen.