Zeeschip is ook losse vaten gif kwijtgeraakt

Het schip Andinet, dat bij de storm van 21 december op de Noordzee drie containers met 630 vaten gif verloor, blijkt ook tussen de vijftig en zestig losse vaten te zijn kwijtgeraakt. Dit maakte Rijkswaterstaat gisteravond bekend.

Volgens Rijkswaterstaat is bij een inspectie van het schip na aankomst in het Duitse Bremerhaven duidelijk geworden dat de vaten van boord zijn geslagen. Tijdens de storm zijn containers aan dek gaan schuiven, waarna ten minste een van de containers is opengesprongen. Van de vaten met gif die eruit rolden, zijn er vijftig tot zestig in zee beland. De schatting is gebaseerd op de ladinglijsten van de Andinet, die onder Ethiopische vlag vaart.

Het uit 1985 stammende schip was, ondanks de slechte weersomstandigheden, onderweg van Antwerpen naar Bremen. Rond 14.00 uur kwam het schip ten noordwesten van Texel in moeilijkheden en verloor drie containers. Deze containers waren geladen met 630 vaten met elk 100 liter `wood-pesticide', een mengsel van arseenpentoxide, chroomtrioxide en koperdioxide.

Arseenpentoxide is vooral voor vissen een zeer giftige stof. Het product wordt voornamelijk gebruikt als houtverduurzamingsmiddel voor onder andere brugleuningen, tuinhout, beschoeiingen, schuttingen, en speeltoestellen. De concentratie van de vloeistof in de stalen drums is vooralsnog onbekend. Arseenpentoxide wordt in 2004 in Nederland grotendeels verboden als houtverduurzamingsmiddel. Behandeld hout moet beschouwd worden als chemisch afval. Zagen mag alleen met stofmasker.

De inspectie van de lading van het schip is volgens Rijkswaterstaat vertraagd doordat enkele vaten aan boord zijn gaan lekken. Daarom moest eerst het dek worden gereinigd. Rijkswaterstaat houdt er rekening mee dat toch gif in de Noordzee is gekomen.

Volgens een woordvoerder is echter niets te zeggen over de hoeveelheid, over de toestand van de vaten die in zee zijn beland of de plek waar ze zich bevinden. De verzekeraar van de Andinet is inmiddels gevraagd ze op te sporen en te bergen. Hoewel de kans gering is dat ze aanspoelen, waarschuwt Rijkswaterstaat strandbezoekers alert te zijn op zowel rode vaten als rode zakken en de kustwacht, de gemeente of de politie te bellen als ze worden waargenomen. De kustwacht is bereikbaar onder nummer 0900-0111.

Gisteravond werd nog gewerkt aan de inspectie van de derde container, nadat eerder op de dag was gebleken dat uit de overige twee containers geen gif in de Noordzee lekt. Rijkswaterstaat gaat er nog steeds vanuit dat de drie containers voor vanavond zullen zijn geborgen.

Milieuorganisatie stichting De Noordzee liet gisteravond weten geschokt te zijn dat losse vaten in zee zijn beland en dat vaten mogelijk hebben gelekt. ,,Het is onbegrijpelijk dat dit nieuws pas na ruim een week uit Duitsland bekend is geworden'', aldus de organisatie. Rijkswaterstaat zou zich te lang afwachtend hebben opgesteld en zou een tip van de kapitein over een lekkend vat weinig serieus hebben genomen.

De autoriteiten hadden volgens stichting De Noordzee een week tijdwinst kunnen boeken als de containers voorzien zouden zijn geweest van zenders. De milieuorganisatie pleit al langer voor een dergelijke voorziening op zeecontainers. Er slaan regelmatig containers overboord. Tussen 1988 en 2000 sloegen alleen al op het Nederlandse deel van de Noordzee 221 containers overboord.