VVD hekelt PvdA om integratie

VVD-fractieleider Van Aartsen geeft vandaag in de Telegraaf PvdA-bestuurders de schuld van een in het verleden slecht gevoerd integratiebeleid. ,,Een vals soort tolerantie'', heeft volgens hem gezorgd voor ,,veel kansarme allochtonen, terreur en anti-joodse gedragingen in de hoofdstad'', aldus Van Aartsen. De grondfout is ,,dat er in het verleden geen grenzen zijn gesteld aan de immigratie''.

Ook vindt Van Aartsen dat het kabinet te terughoudend heeft gereageerd op de Rotterdamse plannen voor een ,,stad in balans''. ,,Als daarvoor wetten of regels moeten worden veranderd, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting of de illegaliteit, dan moet het kabinet dat ook doen.''

Het kabinet had begin deze maand, in een reactie op de Rotterdamse voorstellen, weliswaar een plan van aanpak voor de integratieproblematiek in de vier grote steden aangekondigd. Maar van bepaalde onderdelen van ,,stad in balans'' werd gezegd dat er geen wettelijke basis voor zou zijn, zoals bijvoorbeeld de stafbaarstelling van illegaliteit, de inkomenseis aan nieuwkomers van 120 procent minimumloon en de gedachte om asielzoekers pas een definitieve verblijfsstatus te geven nadat zij voldoende zijn ingeburgerd.

Van Aartsen waarschuwt premier Balkenende dat zijn kabinet ,,niet een Paars III moet worden, dat alleen op de winkel past''. ,,Je hebt politici nodig die er boven op zitten.'' De VVD wil een `checklist' voor integratie, waarmee de kiezer in 2007 het beleid kan beoordelen.