Overlevingskans kinderkanker lager

Nederland scoort vergeleken bij andere Europese landen slecht bij de overlevingskansen voor kinderen met kanker. Als de Oost-Europese landen niet worden meegerekend, scoort Nederland zelfs als slechtste. Dat blijkt uit gegevens van de Eurocare III-studie in opdracht van de Europese Unie. Het onderzoek richtte zich op 23.000 kinderen met kanker in twintig Europese landen. Van de kinderen tot vijftien jaar die tussen 1990 en 1994 kanker hadden, werd vijf jaar later gekeken hoe hun situatie was. In Nederland was van die kinderen nog 70,7 procent in leven. Het Europese gemiddelde was 71,8 procent. Vooral de Scandinavische landen, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland scoren goed.