Litouwse president wil niet aftreden

President Rolandas Paksas van Litouwen weigert nog steeds af te treden. Ook de uitspraak van het Constitutionele Hof, gisteren, dat hij de grondwet en zijn ambtseed heeft geschonden, hebben hem niet op andere gedachten gebracht.

Paksas koos gisteren voor de aanval. Hij zei na de uitspraak van Litouwens hoogste rechtbank dat als hij de grondwet heeft geschonden, al zijn voorgangers dat ook hebben gedaan. ,,Dan moeten veel decreten van vroegere presidenten als illegaal worden beschouwd.''

Het Constitutionele Hof oordeelde gisteren dat Paksas drie artikelen van de grondwet en de eed die hij als president heeft afgelegd heeft geschonden door per decreet een Russische zakenman de Litouwse nationaliteit te geven. De zakenman, Jurijus Borisovas, had de verkiezingscampagne van de president gefinancierd. De Litouwse pas die hij in april dank zij Paksas kreeg, was kennelijk een tegenprestatie. Inmiddels is gebleken dat Borisovas de president chanteerde, dat Paksas en zijn medewerkers staatsgeheimen hebben verklapt en dat die staatsgeheimen bij de Russische maffia en de Russische geheime dienst zijn beland. Het parlement heeft het rapport van de geheime dienst over die affaire geaccepteerd en is een afzettingsprocedure tegen Paksas begonnen. Paksas weigert hardnekkig af te treden; hij gaat er nog steeds van uit dat hij de strijd tegen het parlement gaat winnen, hoewel een tweederde meerderheid van de parlementariërs achter de afzettingsprocedure staat.

Volgens het Hof schond Paksas de grondwet vooral door Borisovas een voorkeursbehandeling te geven die in de grondwet wordt verboden. Hij schond zijn ambtseed, omdat hij daarin beloofde de grondwet te eerbiedigen. Het vonnis is de eerste juridische uitspraak in de affaire. Beroep – die overigens inhoudt dat Borisovas zijn Litouwse pas kwijtraakt – is niet mogelijk. Algemeen wordt de uitspraak gezien als het wegvallen van de laatste strohalm waaraan Paksas zich nog kon vastklampen.