Het land moet blijven bezuinigen tegen wil en dank

16-9 Op prinsjesdag presenteert minister Zalm (Financiën) namens het tweede kabinet Balkenende een bezuinigingspakket dat zijn weerga niet kent. Alleen al in 2004 snijden Balkenende c.s. voor bijna 11 miljard euro in de begroting. Dat bedrag, waarin ook de maatregelen van Balkenende I zijn meegenomen, zal oplopen tot bijna 23 miljard in 2007. De grootste klap valt in de sociale zekerheid, waar voor 4,4 miljard gesneden wordt, vooral om de werkgelegenheid te helpen en de lonen te bevriezen. Ook wordt er fors gekort op subsidies, zorg en asielbeleid.

22-9 Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) kondigt aan voor 130 miljoen euro te schrappen in het aantal subsidies dat zijn departement verstrekt aan bijvoorbeeld sportbonden en maatschappelijke organisaties. Na groot maatschappelijk verzet en een stevige lobby zwakt de Kamer de voorstellen op 24 november iets af, maar gaat in hoofdlijnen akkoord met de bezuiniging.

8-10 Onder druk van de Tweede Kamer ziet minister Hoogervorst (Volksgezondheid) tijdens de Financiële Beschouwingen af van het invoeren van een eigen bijdrage per medicijnregel, de zogenoemde medicijnknaak. Om de opgelegde bezuiniging op de zorg toch te kunnen halen, verhoogt hij in plaats daarvan hij het eigen risico voor verzekerden van 200 naar 250 euro per jaar, dit tot onvrede van de oppositie.

14-10 Na weken onderhandelen sluiten werkgevers, werknemers en het kabinet een najaarsakkoord. Daarin wordt afgesproken de lonen voor twee jaar te bevriezen. Na een ledenraadpleging gaat uiteindelijk ook vakcentrale FNV op 4 november akkoord.

13-11 Bij de behandeling van het belastingplan komt voor de derde keer het onderwerp chronisch zieken en gehandicapten op de agenda. Onder druk van de Kamer past staatssecretaris Wijn (Financiën) de voorstellen iets aan, maar als blijkt dat sommige langdurig zieken er 8 procent op achteruit gaan volgend jaar, is de Kamer weer ontevreden. Begin december maakt het kabinet 110 miljoen euro vrij om de inkomensgevolgen voor langdurig zieken te compenseren.