Griepgolf lijkt op hoogste punt

De griepgolf die Nederland enkele weken geleden binnenkwam, lijkt op zijn hoogtepunt te zijn. In de laatste week van 2003 meldden zich gemiddeld 14,2 patiënten per 10.000 inwoners bij de huisarts met een influenza-achtig ziektebeeld, zo blijkt uit voorlopige cijfers van de huisartsenpeilstations van Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Volgens viroloog professor A. Osterhaus van het Nederlands Influenza Centrum in Rotterdam is dit aantal in werkelijkheid iets hoger, omdat het huisartsbezoek in de vakantie minder is en niet alle peilstations de gegevens hebben doorgegeven. Vorige week bedroeg het aantal 15,8 per 10.000 inwoners.

Volgens Osterhaus kan niet worden uitgesloten dat de influenza-activiteit na de kerstvakantie weer toeneemt. Door het sluiten van de scholen komen scholieren minder met elkaar in contact. Scholieren vormen de belangrijkste bron van overdracht van het griepvirus.

De influenza-activiteit nam afgelopen week in de grote steden sterk af. Het zijn er daar nu 7 per 10.000 inwoners. Vorige week waren het er nog 20. In de minder verstedelijkte gebieden van Nederland en op het platteland is de influenza-activiteit afgelopen week wel toegenomen. Die verschuiving lijkt erop te duiden dat de griepgolf binnenkort over zijn top is – influenza begint meestal in de grote steden door de grotere besmettingskansen.

Volgens het Nederlands Influenza Centrum is de griep van het A/H3N2-type, subtype A/Fujian/411/02, net als in de omringende landen. De griep treft vooral jongeren. In de meeste Europese landen is de griep al op zijn retour. In Nederland kwam de griep net op het niveau van een epidemie. Daarvan is sprake vanaf 15 patiënten per 10.000 inwoners.

Het Nivel roept Nederlanders en Vlamingen op mee te doen aan de `grote griepmeting' op internet (www.degrotegriepmeting.nl). De peilstations van het Nivel brengen alleen patiënten in kaart die de huisarts raadplegen. Daardoor worden veel patiënten gemist, omdat zij de griep uitzieken zonder een arts te raadplegen.