Geen Europese grondwet

20-6 Voorzitter Valéry Giscard d'Estaing van de Conventie over de toekomst van Europa biedt de regeringsleiders van de Europese Unie, bijeen in het Griekse Porto Carras, een ontwerp aan voor een grondwettelijk verdrag, ook wel Europese grondwet genoemd. Het ontwerp is de vrucht van anderhalf jaar overleg tussen politici en bestuurders uit de vijftien EU-landen en de dertien kandidaat-EU-landen. Volgens de regeringsleiders is het ontwerp ,,een goede basis'' voor de Inter-Gouvernementele Conferentie (IGC) van de EU-landen en kandidaat-EU-landen in het najaar. De Nederlandse premier Jan Peter Balkenende waarschuwt: ,,Als er veel amendementen komen, bestaat het gevaar dat het hele bouwwerk onderuit wordt gehaald.''

4-10 In Rome begint de IGC onder Italiaans voorzitterschap. Doel is een `grondwet' die de verdeling van macht en bevoegdheden in de Europese Unie regelt. De deelnemers dragen een hele waslijst van onderwerpen aan waarover ze willen onderhandelen. Ook Nederland laat zich niet onbetuigd. Op de meeste weerstand stuiten de voorstellen uit de ontwerp-grondwet over een vaste voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders, beperking van de omvang van de Europese Commissie, herziening van de stemverdeling tussen de landen in de EU-ministerraden en uitbreiding van het aantal beleidsterreinen waarop de EU beslist met gekwalificeerde meerderheid (in plaats van unanimiteit).

13-12 De regeringsleiders worden het in Brussel niet eens over een nieuw verdrag (EU-grondwet). Breekpunt is de voorgestelde herziening van de stemverdeling die met name voor Polen en Spanje onaanvaardbaar is.