Formatie kabinet CDA, VVD en D66 duurde 125 dagen

22-1 De verkiezingen voor de Tweede Kamer maken de politieke aardverschuiving van 2002 grotendeels ongedaan. Ex-nieuwkomer LPF verliest fors en gaat van 26 naar 8 zetels. Ex-verliezer PvdA is nu de grote winnaar. Onder de nieuwe partijleider Bos haalt de PvdA verrassend 42 zetels, een winst van 19. De door het CDA gewenste meerderheid met de VVD blijft uit. Het CDA blijft met lijsttrekker Balkenende wel groot (met plus 1 naar 44), maar de VVD herstelt zich weinig van de nederlaag van 2002: met plus 4 naar 28.

11-3 Bij de Statenverkiezingen wint de PvdA de meeste zetels, maar het CDA blijft de grootste partij in de provincies. De VVD krijgt opnieuw een flink pak slaag en verliest een kwart van haar Statenleden. CDA en PvdA kunnen voor het eerst sinds 1991 rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer, maar ook CDA en VVD hebben een meerderheid. PvdA-leider Bos hoopt dat er nu schot komt in de onderhandelingen met het CDA over een nieuw kabinet.

19-3 De Tweede Kamer besluit dat Nederland de Amerikaans-Britse aanval op Irak wel politiek, maar niet militair steunt. Het demissionaire kabinet van CDA, VVD en LPF heeft dat voorgesteld als compromis met de PvdA, dat tegen de oorlog is. Als de PvdA-fractie in de Kamer evenwel niet met het compromis instemt, wordt de kabinetsformatie geschorst. Het vertrouwen is `geschonden', zegt het CDA. Een week later gaan de onderhandelaars toch verder. Dat gebeurt nadat CDA en PvdA een dag onderhandelen over een gemeenschappelijke verklaring over Irak die het midden houdt tussen beider standpunten – en waarover ze daarna weer ruzie krijgen.

11-4 Het CDA breekt de formatie-onderhandelingen met de PvdA definitief af. Reden is dat de PvdA niet toegeeft aan de CDA-wens de onderhandelingen over een fors bezuinigingspakket opnieuw te beginnen, nadat het bereikte CDA-PvdA-compromis bij doorrekening desastreuze gevolgen voor de economie blijkt te hebben. PvdA-leider Bos ziet nog wel mogelijkheden het compromis te verbeteren. De formateurs Donner (CDA) en Leijnse (PvdA) steunen hem. Maar Bos wordt tot zijn grote frustratie oppositieleider.

27-5 Na een formatie van 125 dagen beëdigt de koningin het tweede kabinet-Balkenende. Het bestaat uit 16 ministers (8 van het CDA, 6 van de VVD en 2 van D66) en 10 staatssecretarissen. CDA en VVD hebben de formatie met D66 binnen vier weken afgerond. Eerder hebben ze ook de mogelijkheden verkend voor een coalitie met ChristenUnie en SGP.