Coalitie onder leiding van VS brengt regime Saddam Hussein ten val

5-2 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell stelt in de VN-Veiligheidsraad dat Irak de wereld bedriegt en massavernietigingswapens verbergt, ook al verzekert Bagdad zelf dat het met de VN-wapeninspecteurs samenwerkt. Frankrijk, Duitsland en Rusland, die het verzet aanvoeren tegen de oorlog waarop Amerikanen en Britten aansturen, zijn niet overtuigd. In het Golfgebied zijn al tienduizenden Amerikaanse en Britse militairen.

18-3 Omdat er onvoldoende steun is in de Veiligheidsraad voor een resolutie die de internationale gemeenschap machtigt tot oorlog tegen Irak, geeft de Amerikaanse president Bush zelf Saddam Hussein nog 48 uur de tijd.

20-3 De oorlog begint met een bombardement van Bagdad.

8-4 Bagdad valt en Saddams regime verkruimelt. Van een feestelijke ontvangst zoals wel was verwacht, is geen sprake. Plunderaars zwermen uit en richten grote schade aan de infrastructuur aan.

21-4 De nieuwe Amerikaanse bestuurder Jay Garner arriveert in Bagdad waar de stemming al tamelijk wrevelig is door stroomstoringen en nieuwe onveiligheid. Garner wordt snel vervangen door ex-ambassadeur Paul Bremer.

1-5 President Bush verklaart de actieve gevechtsfase van de oorlog voor beëindigd. Iraakse rebellen zetten de strijd voort. Het resultaat is een groeiende reeks aanvallen en aanslagen op Amerikaanse militairen en hun internationale en Iraakse medestanders die in de loop der maanden honderden mensen het leven kost.

13-6 Bremer richt de Iraakse regeringsraad op, 25 oude en nieuwe bondgenoten van de VS, die een grondwet en verkiezingen moet voorbereiden waarna de soevereiniteit zal worden overgedragen.

22-7 Saddams zoons Uday en Qusay worden gedood door Amerikaanse militairen. Inmiddels zijn al talrijke hoge Iraakse leiders opgepakt. Van massavernietigingswapens nog altijd geen spoor.

18-9 Ex-chef-wapeninspecteur Hans Blix denkt dat Irak zijn massavernietigingswapens tien jaar geleden heeft vernietigd.

16-10 De VN-Veiligheidsraad neemt een resolutie aan waarin de internationale gemeenschap wordt gevraagd troepen en andere steun te geven voor de normalisering van Irak. Het animo is gering.

2-11 Zestien Amerikaanse militairen worden gedood als hun helikopter wordt neergehaald: het bloedigste incident sinds 1 mei.

15-11 Temidden van het toenemend geweld en een impasse in de regeringsraad over de wijze waarop een nieuwe grondwet tot stand moet komen, besluiten de VS hun plan om te gooien en de soevereiniteit voor 1 juli 2004 over te dragen aan een nog te selecteren Iraakse overgangsregering. De grondwet komt dan daarna.

13-12 Saddam Hussein wordt gevangen genomen. Met name onder Koerden en de shi'itische meerderheid is de vreugde groot. Onder sunnieten zijn er juist veel steunbetuigingen voor de vroegere leider. Het geweld gaat door.