Aandeel Nederland in ECB omhoog

Het aandeel van De Nederlandsche Bank in het kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB) gaat per 1 januari licht omhoog van 4,28 procent naar 4,43 procent. Dat is het gevolg van een periodieke aanpassing op basis van de omvang van de bevolking en de economie van de EU-landen. Volgens de statuten van de ECB moeten de percentages om de vijf jaar worden herzien. Dat gebeurt nu voor het eerst sinds de oprichting van de bank in 1998.