Vastgoedfonds heft zich niet op

Vastgoed Mixfonds ziet voorlopig af van een liquidatie van het beleggingsfonds en een omstreden vergoeding van 15 miljoen euro aan de fondsbeheerder. Dat is gebeurd onder druk van een groep participanten in het beleggingsfonds. Vastgoed Mixfonds heeft de beslissing over de liquidatie en vergoeding voor onbepaalde termijn uitgesteld.

Een groep participanten in het fonds had onder leiding van beleggingsactivist Frans Faas een kort geding aangespannen om dit te bereiken, maar bereikte kort voor de zitting gedeeltelijke overeenstemming met het fonds.

Vastgoed Mixfonds is een beleggingsfonds met een waarde van circa 150 miljoen euro en 3.200 participanten. Het overgrote deel van deze participanten werd aangebracht door de huidige beheerders van het fonds, verenigd in WVN Management. De in de resultaten van het fonds teleurgestelde participanten laken deze dubbelrol. ,,Dat kan wel zo zijn, maar die dubbelrol is heel normaal'', zegt fondsbeheerder J. van Voorst Vader. Toezichthouder op de financiële sector AFM en beursbedrijf Euronext zeggen de gang van zaken aandachtig te volgen.

De groep participanten is volgens Van Voorst Vader niet groter dan ,,een stuk of tien, laat het er twintig zijn''. Zij voeren volgens hem ,,een toneelstukje op, waarin ik de kwaaie pier ben''. De participanten zijn tegen de vergoeding van 15 miljoen euro voor de fondsbeheerder. Die vindt dat de participanten niet naar het absolute bedrag moeten kijken, maar naar procentuele bedragen. ,,Wat kost het niet om participanten bijeen te krijgen? Zeker wel 5 tot 6 procent van het geacquireerde geld.''