Stellingen

`Zonder donorcodicil geen orgaantransplantatie' lijkt de juiste reactie op de daling van het aantal geregistreerde donorcodicilhouders. D.J. Slebos, Rijksuniversiteit Groningen

`Onder invloed' wordt de kortste afstand tussen twee punten een kromme. Aafje Sierksma, Universiteit Utrecht

Integratie is pas werkelijk geslaagd als men een levenspartner uit een andere culturele groep niet op voorhand uitsluit. Hans Harmsen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het geloof in de schepping is voor velen wat anders dan het geloof in de evolutietheorie. Adriaan K. Mostert, Universiteit Utrecht

Meer vrouwen aan de top heeft geen meerwaarde voor de vrouwenemancipatie indien deze vrouwen zich als mannen gaan gedragen. Marja H. Thijssen, Wageningen Universiteit

Bij het werken met grote databestanden is een gezond wantrouwen onontbeerlijk. E. Schrim, Rijksuniversiteit Groningen

De ontwikkeling van een Europees strafrecht inclusief de introductie van een Europees openbaar ministerie zou door eenieder die zich bewust is van de aard en ernst van transnationale misdrijven met instemming moeten worden begroet. Conny Rijken, Universiteit van Tilburg

Effectieve voorlichtingsprogramma's hebben een houdbaarheidsdatum. Marlein Ausems, Universiteit Maastricht

De consument heeft potentieel een grotere invloed op dierenwelzijn en milieu dan de overheid. Dirk Tjalling Jager, Universiteit Utrecht

In Nederland kunnen jonge wetenschappers vergeleken worden met onze voetballers; ze krijgen een degelijke opleiding in hun vaderland, maar scoren meestal in het buitenland. C.M.L.J. Tilli, Universiteit Maastricht

Het is verontrustend dat voor een baan in de politiek geen enkele opleiding vereist is. W. Eerenstein, Rijksuniversiteit Groningen

Door in de natuur met een walkman op te hardlopen is het niet mogelijk om op een natuurlijke manier van de omgeving te genieten. Suzan Verstappen, Universiteit Utrecht